Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επισκεπτών κατά την περιήγηση και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής «ιστοσελίδα»), όπως έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Ε. & Θ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «MON KULUR» (Α.Φ.Μ 801064671, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: IKE 148250502000) που εδρεύει Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 138 ΓΕΡΑΚΑΣ Τ.Κ. 153 44, τηλ. 210 6610095, email [email protected] (εφεξής «Εταιρεία»).

Αντιμετωπίζουμε με ευθύνη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας και τα συστήματα της Εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016 (εφεξής «Κανονισμός») και τον νόμο 4624/2019.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς και που μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το e-mail σας κ.α. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κ.α.

Πότε και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα επισκεπτών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά την είσοδο και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας

Κατά την είσοδο και περιήγηση στην ιστοσελίδα μας ως επισκέπτης, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν τεχνικά δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και το δίκτυο από το οποίο εισέρχεστε, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας.

Η διεύθυνση IP είναι μια σειρά αριθμών που αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας και δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας ενδέχεται να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του συστήματός μας, τη διερεύνηση ζητημάτων ασφάλειας και την κατάρτιση ανώνυμων στατιστικών σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Δεδομένα υποψηφίων εργαζομένων και συνεργατών

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν εργασία στην Εταιρεία μας και αποστέλλουν βιογραφικά για το σκοπό αυτό ή πιθανούς συνεργάτες για τη δημιουργία νέων καταστημάτων της αλυσίδας της Εταιρείας μας.

Σε περίπτωση πρόσληψης ή συνεργασίας, συλλέγουμε πληροφορίες για τους εργαζομένους μας και τους συνεργάτες μας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με εργολάβους, συμβούλους και άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εμάς.

Κατά την υποβολή αιτημάτων σας

Ενδέχεται, επίσης, να καλείστε να μας γνωστοποιήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε περιπτώσεις, όπου επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω τηλεφώνου είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αιτημάτων σας προς την Εταιρεία.